U bent hier: Toledo Algemeen

Algemeen

Algemene informatie over Toledo

Toledo

Informatie over de digitale leeromgeving Toledo

English version
Informatie over de digitale leeromgeving Toledo

 

Toledo in een notendop

Toledo is in september 2001 gestart als het universiteitsbreed e-leren project van KU Leuven met als doel de implementatie van begeleide zelfstudie in de individuele onderwijssituatie te ondersteunen door het aanbieden van een 'state of the art' digitale leeromgeving. Vanaf september 2004 evolueerde Toledo naar de gemeenschappelijke digitale leeromgeving van de Associatie KU Leuven. Sinds 2008 maken alle 13 associatiepartners gebruik van Toledo.

 

Toledo in cijfers

feitenencijfers.gifToledo wordt op dit moment actief gebruikt door bijna 130.000 gebruikers uit 13 instellingen. De leeromgeving wordt ingezet in meer dan 19.000 actieve opleidingsonderdelen. Meer dan 2.000 communities worden gebruikt voor vakoverschrijdende of opleidingsspecifieke activiteiten. Elke dag loggen er gemiddeld 50.000 verschillende gebruikers aan.

Toledo als informatiebron

document_on2.jpgVia Toledo krijgt men als student toegang tot een brede waaier aan online cursusmateriaal, zoals cursusteksten, slides, oefenmateriaal, links naar nuttige websites, grafisch en audiovisueel materiaal, en veel meer.

 

Toledo als communicatiekanaal

Toledo biedt een overvloed aan communicatiekanalen tussen studenten en/of docenten, waaronder elektronische valven, mailfunctie, discussiefora, chat, kalenders en workflows.

Toledo als evaluatietool

In Toledo kan je zelf actief je eigen leerproces en dat van je medestudenten sturen via tussentijdse elektronische toetsen, online opdrachten, discussiefora, groepstools, e-portfolio, group, peer en self assessment tools, ...

eloV

elovlogo3.gifHet Toledo-team beheert ook eloV, een elektronische leeromgeving die actief gebruikt wordt door meer dan 200 Vlaamse secundaire scholen.

 

 


 

 

 

Toledo aan de KU Leuven

English version

Algemeen

Toledo is het onderwijsportaal voor de KU Leuven, waarin verschillende software oplossingen worden verzameld. De kern van deze elektronische leeromgeving wordt gevormd door de Blackboard Suite (Learning, Community Portal en Content System) als leerplatform en Questionmark Perception als toetsplatform. Deze applicaties zijn met elkaar en met andere tools verbonden tot één globale geïntegreerde leeromgeving.
 

Koppeling met administratief systeem


Via koppelingen met het administratief systeem van de KU Leuven worden docenten- en studentenaccounts, alsook de aangeboden onderwijsleeractiviteiten, automatisch in Toledo gecreëerd. Voor de meeste opleidingen worden de inschrijvingen van studenten via hun individueel studieprogramma (ISP) doorgegeven naar de leeromgeving. Indien deze optie voor hen onbeschikbaar is, kunnen studenten zichzelf inschrijven in de gewenste Toledovakken via de inschrijfmodule. Ze hebben in de leeromgeving ook snel toegang tot hun persoonlijk studentendossier en hun studentenmail.

Extra functionaliteiten


Het Toledoteam ontwikkelde ook talrijke tools om het beheer van online cursussen en communities te vergemakkelijken. Zo hebben docenten extra functionaliteiten ter beschikking om de gebruikers van hun vak beter te beheren (exportfunctie, batch enroll, advanced groups manager). Daarnaast kunnen ze communities aanvragen en beheren, de status van hun Toledovakken aanpassen, of via Tolinto inschrijflijsten creëren voor seminaries, excursies, nabesprekingen, groepswerk, ...

Toledo ondersteuning


Toledo wordt aan de KU Leuven ondersteund door een centraal team, bestaande uit medewerkers van ICTS en DUO. Dit Toledoteam staat in voor het technische onderhoud van de Toledo-infrastructuur, de ontwikkeling van nieuwe tools, het oplossen van technische en onderwijskundige vragen/problemen en organiseren vormingen i.v.m. de elektronische leeromgeving. Het Toledoteam wordt daarnaast bijgestaan door lokale beheerders in de diverse faculteiten, die fungeren als eerste contactpersoon bij vragen en problemen, en die een inbreng hebben in de verdere uitbouw van de leeromgeving.

 

Toledo als gemeenschappelijke digitale leeromgeving van de Associatie KU Leuven

English version

associatie.jpgEen gefaseerde implementatie

De Raad van Bestuur van de Associatie KU Leuven keurde op 20 februari 2004 het plan goed om op associatieniveau te starten met de uitbouw van een Gemeenschappelijke Digitale Leeromgeving. Een representatieve werkgroep werkte een implementatietraject uit gespreid over een 3-tal jaren.

In een eerste fase werd de leeromgeving geïmplementeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven, Lessius Hogeschool, Katholieke Hogeschool Kempen, Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Vanaf september 2005 stapten ook Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Mechelen en Groep T in het Toledo-project. Eén academiejaar later kwamen daar ook de Katholieke Hogeschool Leuven (sinds september 2006) en St-Lukas hogeschool (sinds februari 2007) bij. In september 2008 tenslotte stapte de laatste hogeschool, Hogeschool-Universiteit Brussel als partner mee in Toledo.

Voordelen voor docenten: bundelen van de krachten rond e-leren

De gemeenschappelijke digitale leeromgeving bestaat uit verschillende componenten die het voor een docent eenvoudiger maken om - over de instellingen heen - digitale informatie te verspreiden naar de studenten en met hen te communiceren en dit binnen een vertrouwde omgeving.

Via de leeromgeving kunnen docenten met elkaar communiceren en ervaringen uitwisselen. Verschillende docenten binnen éénzelfde vakgebied kunnen samen leermateriaal ontwikkelen of leermateriaal voor anderen ter beschikking stellen. Bundeling van ervaring maakt onderwijsleeromgevingen krachtiger.

Voordelen voor studenten: een professionele leeromgeving voor de hele studieloopbaan

Via een centrale leeromgeving binnen de Associatie KU Leuven kunnen studenten gemakkelijk in contact komen met studenten van andere instellingen, andere opleidingen, ... Leermaterialen zijn centraal te raadplegen en te doorzoeken. Het volgen van opleidingsonderdelen in andere instellingen kan zonder dure en tijdsintensieve verplaatsingen. Het is mogelijk een persoonlijke opvolging te voorzien voor het ganse curriculum.

Opleidingsonderdelen kunnen binnen de associatie ook via de digitale leeromgeving inhoudelijk afgestemd worden op elkaar, wat de doorstroming vergemakkelijkt en de transparantie vergroot.

Voordelen voor Associatiepartners: een onderwijsportaal voor de instelling met een poort naar de associatie

Via de Gemeenschappelijke Digitale Leeromgeving worden de krachten op ICT-vlak gebundeld, zodat een goede totaaloplossing aan studenten en docenten kan aangeboden worden.
Ook de expertise rond onderwijskundige en technische aspecten van het werken binnen en rond een leeromgeving wordt op die manier samengebracht en uitgewisseld.
Bovendien kan de ondersteuning voor studenten en personeel op elkaar afgestemd worden.

De ondersteuning van de Gemeenschappelijke Digitale Leeromgeving

Toledo groeide uit van het elektronisch leerplatform van de KU Leuven tot de Gemeenschappelijke Digitale Leeromgeving (GDLO) van de Associatie KU Leuven, waar alle 13 instellingen gebruik van maken. Deze wijdschalige implementatie zorgde ook voor een structurering van de ondersteuning op verschillende niveaus.

Het Toledoteam staat in voor de centrale technische ondersteuning van de leeromgeving. Een team van systeembeheerders, software ontwikkelaars, data managers en applicatiebeheerders, zorgt ervoor dat Toledo dag en nacht beschikbaar kan blijven voor docent en student. Ze beheren de servers, zorgen voor de vlotte verwerking van administratieve data uit de verschillende instellingen, ontwikkelen en testen nieuwe functionaliteiten, ondersteunen de local admins in de hogescholen en faculteiten, en lossen technische problemen op.

Het adviescomité GDLO bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende partnerinstellingen en het Toledo-team. Zij komen op regelmatige tijdstippen samen om problemen te melden en te bespreken, de werking van Toledo te evalueren en de toekomst van de leeromgeving te bepalen. Zij verzamelen noden en wensen van eindgebruikers en bespreken de noodzaak en haalbaarheid van nieuwe functionaliteiten en aanpassingen aan de bestaande Toledo-omgeving.

Elke hogeschool en faculteit heeft ook een team van local admins, lokale Toledobeheerders, die in hun eigen hogeschool of faculteit hun studenten en collega's bijstaan bij de dagdagelijkse werking van Toledo. Zij organiseren infosessies en workshops en staan in voor de eerstelijnshelpdesk van studenten en docenten. Een reeks extra tools ondersteunt hen in deze taken en zorgt voor de nauwe communicatie tussen hen en het Toledoteam.
 

 

Toledo en de Elektronische Leeromgeving Vlaanderen (eloV)

English version

 

elovlogo2.gifeloV: het e-leerproject van VVKSO en KU Leuven

In 2001 besloot het VVKSO e-leren in Vlaanderen te stimuleren, en koos daarbij voor Blackboard. Om de kosten voor de secundaire scholen te verlagen, werd in september 2005 een samenwerking aangegaan met de KU Leuven, wat aanleiding gaf tot de geboorte van eloV  – de Elektronische Leeromgeving Vlaanderen.

Het digitale leerplatform eloV biedt scholen in heel Vlaanderen de mogelijkheid om studenten en docenten virtueel samen te brengen en cursus- en toetsmateriaal aan te bieden aan leerlingen van het secundair onderwijs. Daarnaast biedt eloV, via vakcommunities, de mogelijkheid aan leerkrachten om gezamelijke leermateriaal te ontwikkelen en uit te wisselen. Ook toekomstige leerkrachten zijn welkom op eloV: zij krijgen hier de mogelijkheid om kennis te maken met het platform en zodoende ook digitale didactische vaardigheden te ontwikkelen.

Het Toledoteam van de KU Leuven beheert de eloV-servers, biedt een aantal extra functionaliteiten aan en zorgt voor de technische ondersteuning. Een centraal eloV-team zorgt voor de ondersteuning van de scholen die instappen in het project, en organiseren vormingen rond de elektronische leeromgeving. Daarnaast hebben de ICT-verantwoordelijken in de scholen enkele tools ter beschikking om gebruikers, klassen, vakken en communities aan te maken en te beheren.
 

 

Toledo in de kijker

 

Toledo in de media

 

Publicaties rond Toledo

 

Toledo-papers en -voordrachten

 

 • Depré, I. (2009). The Spider in the Web. Linking Blackboard Software with Administrative, Library and Educational Tools for a Central Student Portal (presentation at Blackboard World Europe, April 2009, Barcelona)
 • Vanvoorden, J. (2009). Backup and Disaster Recovery Revisited. Implementing Reliable Backup and Restore for All Facets of Your Blackboard Implementation (presentation at Blackboard World Europe, April 2009, Barcelona)
 • Depré, I. (2008). Inform, Share, Collaborate. facilitating Blackboard Communities (of Practice) (presentation at Blackboard World Europe, Mei 2008, Manchester)
 • Depré, I. (2007). Face-lift. Extending the Blackboard Content System (presentation at Blackboard World Europe, Maart 2007, Nice)
 • Depré, I. (2006). Layered Support. A Model for Large-scale Blackboard Implementations (presentation at Blackboard World Europe, Mei 2006, Edinburgh)
 • Depré, I. (2005). Use cases from a campuswide implementation of QMPerception at the KU Leuven (presentation at Questionmark Perception Users Symposium, November 2005, Brussel)
 • Truyen, F. & Van Rentergem, L. (2005). Preparing the University Information Architecture for Net-centric E-learning and Research: a case-study (paper presented ECEL conference, November 2005, Amsterdam)
 • Buelens, H. & Van Rentergem, L. (2003). Toledo, a university wide implementation of a VLE: impact beyond education (paper presented at EUNIS conference, Juli 2003, Amsterdam)
 • Buelens, H., Roosels, W., Wils A. & Van Rentergem, L. (2002) One Year E-learning at the KU Leuven: an Examination of Log-Files (paper presented at the European conference on "The New Educational Benefits of ICT in Higher Education", September 2002, Rotterdam)
 • Van Rentergem L., Cosemans D., Verburgh A. & Wils A. (2002). A Campus Wide Setup of Question Mark Perception (V2.5) at the Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) - Facing a Large Scale Implementation (paper presented at the CAA Conference, 2002)

 

Toledo infomateriaal

 

Onderhoudsmomenten

English version
Terugkerende onderhoudsmomenten Toledo-gerelateerde servers


Op volgende momenten is Toledo geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar omwille van backups of beheer van de systemen:

 • Elke dinsdagochtend van 5.00 uur tot 5.30 uur (Questionmark Perception)
 • Elke woensdagochtend van 3.00 uur tot 4.00 uur (Toledo)
 • Elke donderdagochtend van 3.00 uur tot 4.00 uur (Questionmark Perception)
 • Elke vrijdagochtend van 3.00 uur tot 4.00 uur (Questionmark Perception)

Deze onderhoudsmomenten vinden elke week plaats, en worden daarom niet verder aangekondigd op de statuspagina en de startpagina van de Toledo website.


Daarnaast is er elke maand een langer onderhoudsmoment voorzien:

 • Elke 7de van de maand van 20.00 uur tot 23.59 uur (Toledo maandelijks onderhoudsmoment)

Deze onderhoudsmomenten vinden niet noodzakelijk elke maand plaats, en worden daarom verder aangekondigd op de statuspagina en de startpagina van de Toledo website.

 

Tijdens de zomermaanden kan een langer onderhoudsmoment nodig zijn omwille van de course copy.

 • Dit onderhoudsmoment vindt niet elke zomer op hetzelfde tijdstip plaats, en wordt daarom verder aangekondigd op de statuspagina en de startpagina van de Toledo website.

Bij upgrades moet Toledo ook noodgedwongen enige tijd offline gehaald worden.

 • Updates van de software vinden niet noodzakelijk elk jaar op een vaste datum plaats, en worden daarom verder aangekondigd op de statuspagina en de startpagina van de Toledo website.


 

Belangrijk

Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden in uw werk en/of studieplanning.

 

 

Overgang academiejaar

English version
Jaarlijkse kopie-operatie Toledocursussen en jaarlijkse communities


Tijdens twee periodes tijdens de zomermaanden wordt het nieuwe opleidingsaanbod opgeladen, de nieuwe cursussen aangemaakt, en de course/community copy uitgevoerd. Voor KU Leuven cursussen en jaarlijkse communities gebeurt dit tijdens de eerste week van augustus.

1011-cursussen en -communities

De 'oude' 1011-cursussen en communities blijven beschikbaar voor studenten tot het einde van de septemberzittijd. Net voor de start van het nieuwe academiejaar 2011-12 worden deze automatisch allemaal onbeschikbaar (unavailable) gemaakt. Vanaf dat moment worden deze cursussen en communities beschouwd als archiefversies, enkel toegankelijk voor docenten/beheerders via de modules 'My Courses - archive (2010-2011)' en 'My Communities - archive (2010-2011)'. Gelieve niet meer te werken in deze archiefcursussen, vermits deze niet meer beschikbaar zijn voor studenten en wijzigingen ook verloren zullen gaan wanneer deze cursussen/communities definitief van de servers verwijderd worden (in de loop van 2012).

1112-cursussen en -communities

De 'nieuwe' 1112-cursussen en communities worden instelling per instelling aangemaakt zodra het opleidingsaanbod in orde is. Voor KU Leuven gebeurt dit begin augustus. Deze nieuwe cursussen en communities zijn standaard onbeschikbaar (unavailable) voor studenten, en moeten door de docenten zelf beschikbaar (available) gemaakt worden wanneer nodig, bv. aan het begin van het nieuwe academiejaar of het tweede semester.

Indien de OLA-code van een 1011-cursus overeenkomt met een nieuw aangemaakte 1112-cursus, dan wordt de inhoud ervan gekopieerd. Indien u merkt dat de inhoud van de broncursus niet volledig of met fouten werd overgezet naar de doelcursus, neem dan zo snel mogelijk contact op met de helpdesk. Breng in dat geval geen wijzigingen aan in de nieuwe cursus tot het probleem is verholpen.

Indien u graag de inhoud van een bepaalde 1011-cursus wil overbrengen naar een nieuwe 1112-cursus, waarvan de OLA-code niet overeenkomt met deze van de oude cursus (waardoor deze cursus niet gekopieerd werd tijdens de automatische kopie-operatie), dan kunt u via de helpdesk een manuele kopie-operatie aanvragen. Let erop dat u in dat geval nog geen wijzigingen aanbrengt aan de doelcursus, want deze zullen tijdens de kopie-operatie verloren gaan.

Bij de kopie-operatie worden ook alle deelnemers met de rollen 'Instructor' ('Cursusleider') , 'Teaching Assistant' ('Onderwijsassistent'), 'Grader' ('Corrector'), en 'Course Builder' ('Cursusbouwer') overgenomen. Indien één of meerdere van deze personen geen toegang meer dienen te hebben tot de nieuwe Toledocursus, dan kunt u hen verwijderen via het Control Panel ('Configuratiescherm') > 'Remove Users from Course' ('gebruikers verwijderen uit cursus'). Indien het gaat om een persoon met de rol 'Instructor', dan dient men eerst via 'List/Modify Users' ('Gebruikers weergeven/wijzigen') de betreffende persoon op te zoeken, en via de knop 'Properties' ('Eigenschappen') zijn/haar rol te veranderen in één van de andere beschikbare rollen. Vervolgens kan ook deze persoon verwijderd worden via 'Remove Users from Course' ('Gebruikers verwijderen uit cursus').

Onderscheid 1011- en 1112-cursussen en -communities

De oude 1011-cursussen en -communities worden vanaf begin augustus aangeduid met een [1011] suffix in de titel en bevinden zich in een andere module dan de nieuwe 1011-cursussen en -communities. Let op de aanduiding van het academiejaar in de namen van de modules 'My Courses' en 'My Communities'.

Tijdens de maanden augustus en september staan de modules 'My Courses (2010-2011)' en 'My Communities (2010-2011)' rechts bovenaan op het tabblad 'My Toledo', boven de modules 'My Courses (2011-2012)' en 'My Communities (2010-2012)'.

Vanaf de start van het nieuwe academiejaar wordt deze volgorde omgewisseld: de modules 'My Courses (2011-2012)' en 'My Communities (2011-2012) komen rechts bovenaan te staan, boven de modules met de archiefversies van de cursussen/communities van het voorbije academiejaar, die hernoemd worden tot  'My Courses - archive (2010-2011)' en 'My Communities - archive (2010-2011'. Deze twee laatste modules zijn enkel beschikbaar voor personeelsleden: studenten hebben vanaf de start van het academiejaar geen toegang meer tot de archiefcursussen en -communities.

Indien u twijfelt of u in de juiste Toledocursus aan het werken bent, dan kunt u de cursuscode bekijken bovenaan in uw Toledocursus. De cursuscode bestaat nl. uit een prefix dat de instelling aanduidt (bv. 'a-' voor KU Leuven), vervolgens de OLA-code (bv. 'F0675a', gevolgd door een suffix dat het academiejaar aangeeft (bv. -1011). Let erop dat u vanaf oktober 2011 enkele nog in de 1112-cursussen werkt! Voor communities geldt hetzelfde, met uitzondering van de jaarloze communities (zonder jaarsuffix).